โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “หยุดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในอาเซียน”

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “หยุดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในอาเซียน”
.
ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนิชาภา ปิณฑะสิริ จากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์

Microlearning และ Nanolearning การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านเนื้อหาสั้นๆ

สภาการศึกษา ชวนดู การเรียนรู้แบบ
Microlearning และ Nanolearning
การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านเนื้อหาสั้นๆ ที่สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์ทุกชนิดและทุกเวลา
พบได้มากขึ้นบนโซเชียลต่าง ๆ เช่น YouTube และ TikTok
โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ชีวิตของผู้เรียนง่ายขึ้น
หรือที่เรียกว่า “การเรียนรู้ขนาดพอดีคำ” 

OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผล
แบบ OKRs : Objective and Key Results