โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ | จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

Saint Joseph Convent School

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้หัวข้อ เรียน เล่น สร้างอาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน สู่การเป็นนวัตกรตัวน้อย
เรื่อง The Secret Of Mansion คฤหาสน์ลับต้องสงสัย