YOUTH’ SPACE | PERSONAL GROWTH

การพัฒนาตนเองที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง … และเติบโตจากสิ่งที่เป็นอยู่ จากนวนิยายเรื่อง “ศูนย์รับฝากความเสียใจ” เขียนโดย ซื่ออี นักเขียนชาวไต้หวัน

อบรม-สัมมนา | EP.1 BE READY FOR THE NEXT PANDEMIC WITH ZOOM ROOM

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมฟรี ! สำหรับ อาจารย์ ผู้สอน และ ผู้บริหาร ในสถาบันการศึกษาหรือบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจแนวทางการเรียนการสอนและการประชุมแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบัน….

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบุตร

คำว่า “พระบุตร” มาจากคำว่า “บุตรชาย” หรือ “ลูกชาย” โดยมีท่ามือของคำว่า “ผู้ชาย” + “ลูก” และเมื่อเป็น “พระบุตร” ตำแหน่งสายตา และตำแหน่งมือ จึงต้องมองขึ้นไปเบื้องบน นั่นคือความหมายของคำว่า “พระบุตรของพระเจ้า” หรือ “พระเยซูเจ้า” นั่นเอง