อบรม-สัมมนา | ต่อต้านการค้ามนุษย์ : เศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมพลังสตรีและชุมชน

ทาลิธาคุม เอเชีย ร่วมกับ ทาลิธาคุม ประเทศไทย ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ ต่อต้านการค้ามนุษย์ : เศรษฐกิจพอเพียง
และการเสริมพลังสตรีและชุมชน ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2022 ผ่านทางระบบออนไลน์

นักการศึกษาที่แท้จริงจะต้องเดินเคียงข้าง,รับฟัง,และเสวนากับนักเรียน (A true educator accompanies, listens and dialogues)

การเดินเคียงข้างนี้ คือการจับมือเดินไปกับเขา การรับฟัง และเสวนา (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น) กับพวกเขา ไม่หวาดกลัวจนเกินไป และไม่รอคอยแต่อย่างอย่างเดียวจนไม่ได้ทำอะไรเลย นี่คือการศึกษาของมนุษย์ การศึกษาที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้า สนับสนุนการเติบโต และช่วยเหลือพวกเขา….

อบรม-สัมมนา | กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย