ถ้าชีวิตของเรามีพระเจ้าเราจะมีความเป็นไปได้ใหม่ๆเสมอ (With God in your life there are always new possibilities)

ชีวิตของผู้คนในทุกวันนี้ ที่แล่นเรือออกจากฝั่ง จากบ้านของตนเอง บนท้องทะเลแห่งวิถีชีวิตประจำวัน ทุกวันเราพยายามที่จะจับปลาจากท้องทะเล เพื่อเติมเต็มความฝันของเรา เพื่อทำให้การงานของเราสำเร็จ และเพื่อที่เราจะมีประสบการณ์แห่งความรักในเพื่อนพี่น้องของเรา ….

คลิปการสอน | เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพแบบ 1 จุด – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การวาดภาพทัศนียภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย คุณครูปริญญา ประณิธาน
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย