พระศาสนจักรเป็นดังคาราวานแห่งความเป็นพี่น้องในการเดินทางร่วมกัน (The Church is a ‘caravan of brothers’ on a journey)

ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้มีไว้สำหรับพันธกิจที่เรากระทำ ดังเช่นพระศาสนจักรได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา และบรรดาศิษย์ได้ออกไปประกาศข่าวดี เช่นเดียวกับในทุกวันนี้ โลกของเราก็กำลังรอคอยอยู่ข่าวสารแห่งความรักนี้อยู่ เป็นข่าวดีแห่งอิสระเสรีภาพและสันติสุข….

อบรม-สัมมนา การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล

ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย การออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัล – Designing and Developing a Digital Learning Ecosystem วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.