ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา

คำว่า “พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา” มีสัญลักษณ์ภาษามือ เป็น 3 คำดังนี้ :
1. พระเจ้า 2. พระทัย 3. เมตตา ท่าทางที่แสดงออก เพียงแค่ 3 ท่าเท่านั้น แต่บงบอกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สำหรับเราแต่ละคนได้มากมาย ที่นำมาซึ่งความยินดีภายในจิตใจของเรา …

Better Health Better Life – EP.31 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

Better Health Better Life | EP.31 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ถือเป็นหนึ่งในทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (soft skill) ที่สำคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว…. โดย ปาริฉัตร กิตติมาสกุล