การเดินทางแห่งพระหรรษทานและความรู้คุณ (Journey of Grace and Gratefulness)

พระคาร์ดินัลชาร์ลส์ มอง โบ (Cardinal Charles Maung Bo) ประธานสหพันธ์สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งเอเชีย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมบิชอปแห่งเอเชีย โอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสหพันธ์ฯ (ค.ศ. 1970-2020) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2022 ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งการประชุมจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยจะมีการสมัชชาร่วมกันระหว่างวันที่ 12-30 ตุลาคม ค.ศ. 2022…

การประชุมใหญ่สหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ณ ประเทศไทย (Asian Bishops to inaugurate General Conference) โอกาสครบ 50 ปี

การประชุมใหญ่ของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (The Federation of Asian Bishops หรือ FABC) โอกาสครบ 50 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยพิธีเปิดจะถูกจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.  2022 ณ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน จ.นครปฐม….