เส้นทางแห่งความเป็นมนุษย์

นานนับศตวรรษที่โรงเรียนในเครือเซนต์ปอลฯ ได้ปลูก “ต้นไม้ในหัวใจ” ของนักเรียนหลายหมื่นคน ให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์ที่ดีงามต่อตนเอง กล้าแสดงออก และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม…

กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเซนต์ปอลฯ

นานนับศตวรรษ บนเส้นทางแห่งการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ได้ผ่านเส้นทางแห่งความสุข และปัญหา และอุปสรรคมาอย่างยาวนาน…