Career Path @ St Francis

“Career Path @ St. Francis Xavier” เพื่อเปิดโอกาส ในการส่งเสริม และต่อยอดให้นักเรียน ได้ค้นพบ และเข้าใจศักยภาพของตนเองอย่างถ่องแท้ นับเป็นการสร้าง “เส้นทาง” การประกอบอาชีพในอนาคต

กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเซนต์ปอลฯ

นานนับศตวรรษ บนเส้นทางแห่งการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ได้ผ่านเส้นทางแห่งความสุข และปัญหา และอุปสรรคมาอย่างยาวนาน…