การภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

ชาวโรมันกำหนดวันให้เกียรติแก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ คริสตชนไม่ได้ถือตามธรรมเนียมของชาวโรมัน เพราะเข้ากันไม่ได้กับความเชื่อของคริสตชน จนกระทั่งศตวรรษที่สอง…

S’Cool Bus – รถจักรยานโดยสารประจำทาง

Amaury Piquiot ผู้ก่อตั้ง S’Cool Bus ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้กล่าวว่า “ผมอยากให้เด็ก ๆ มีความสุขเมื่อไปโรงเรียน”

การ​เนรมิต​สร้าง​โลก

เด็กคนหนึ่งถามพระสันตะปาปาฟรังซิสว่า “ก่อนที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์ทรงทำอะไร??” พระองค์ทรงบอกว่านี่เป็นคำถามที่ยากมาก แต่ทรงตอบเด็กคนนั้นไปว่า… “ก่อนที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างโลก พระองค์ทรงมี ทรงเป็น และทรงรัก โลกจึงถือกำเนิดขึ้น…”

เกมคุณธรรม+ความรู้ | เทศกาลฮาโลวีน

เทศกาลฮาโลวีน เทศกาลที่มีมากกว่าคำว่า “ผี” แต่มีดีที่ “คุณธรรม” ในการให้ และแบ่งปัน รวมถึงความกตัญญูต่อบรรดาญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว…ยังเตือนให้เราทุกคนดำรงตนอยู่ใน “ความไม่ประมาท” ของชีวิต

เส้นทางแห่งความเป็นมนุษย์

นานนับศตวรรษที่โรงเรียนในเครือเซนต์ปอลฯ ได้ปลูก “ต้นไม้ในหัวใจ” ของนักเรียนหลายหมื่นคน ให้เป็นผู้ที่มีโลกทัศน์ที่ดีงามต่อตนเอง กล้าแสดงออก และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม…

กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเซนต์ปอลฯ

นานนับศตวรรษ บนเส้นทางแห่งการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ได้ผ่านเส้นทางแห่งความสุข และปัญหา และอุปสรรคมาอย่างยาวนาน…