6 วิธี เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนรักการอ่าน

เมื่อการอ่านในสาระประโยชน์ คือการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง และเป็นการต่อยอดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ทำอย่างไร เพื่อปรับให้ตนเองเป็นผู้ที่รักการอ่าน…

ปลูกฝังลูก ให้รักการอ่าน

การอ่านคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ … เมื่อพวกเขารักที่จะอ่าน และสามารถที่จะอ่านได้ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวของเราเอง ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเขา…

การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม

มีคำที่ว่า “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานชีวิตคือการศึกษา” การศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราได้รู้ดี รู้ชั่ว หรือรู้ถูก รู้ผิด รู้แยกแยะและทำให้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าเป็นการศึกษาที่ปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้คู่คุณธรรม….

10 กูรูจักรวาล ชี้ Metaverse เทคโนโลยีสุดล้ำ กำลังจะเปลี่ยนโลกทุกมิติ

เทคโนโลยี Metaverse สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสันติภาพและแก้ปัญหาสังคม….และจากโลก Metaverse นี้จะช่วยให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงปัญหาข้อขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำและอคติที่ผู้คนในประเทศเหล่านั้นกำลังเผชิญอยู่ ทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น

ยุค 5G ใครก็เป็นสื่อได้ แต่เป็นสื่อคุณภาพ ต้องคำนึงถึงจริยธรรม-ผู้เสพสื่อ

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร สิ่งที่จะทำให้สื่อมีคุณภาพ และทำให้คนผลิตอยากผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม คือ ต้องมีจริยธรรมสื่อ ซึ่งสื่อมีความเกี่ยวข้องกับทุกคนอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องของการสื่อสาร ตราบใดที่ทุกคนยังพูด ยังสื่อสารอยู่ ….

“Sea Kites” เทคโนโลยี “ว่าวใต้น้ำ” ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงพลังงานจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

ด้วยความพยายามในการหาพลังงานทดแทน เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม อาจจะไม่ตอบโจทย์ สำหรับหมู่เกาะที่อยู่ห่างใกล้ที่ไม่มีลมในบางช่วงของปี และแสงอาทิตย์ที่มีเพียงไม่กี่ชั่วโมง ต่อวัน….ว่าวใต้น้ำจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

SOFT SKILLS – ทักษะที่พัฒนาได้ในห้องเรียน

ในโลกของการเรียนและการทำงาน เราจำเป็นต้องมีทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคนี้ เพราะหลายองค์กรชั้นนำอยากได้คนที่มี soft skills มาทำงานด้วย…

อย่าตัดสินปลาว่าโง่…เพียงเพราะว่าปลาปีนต้นไม้ไม่ได้

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ฉลาดหรือไม่เก่งอะไรเลย นั่นอาจเป็นเพราะสังคมในปัจจุบันนี้มักตัดสินความสำเร็จและความฉลาดของคนด้วย IQ ซึ่งส่วนใหญ่จะวัดแค่ 2 ด้านคือด้านภาษาและด้านคณิตศาสตร์หรือเหตุผลเชิงตรรกะ ทั้งที่ความจริงแล้วความฉลาดของคนเรานั้นมีหลากหลายด้าน….

มองการสอน ผ่าน 4Ws และ 1H | What Who How Where Why

คำถามมิได้มีไว้ถามเพียงผู้เรียน จากผู้สอนเท่านั้น แต่การตั้งคำถามกับวิธีการสอนของตัวผู้สอนเอง…เพื่อผู้เรียน ซึ่งคำถามเหล่านี้จะทำให้เราบรรลุจุดประสงค์ และเกิดผลดีสำหรับการเตรียมการสอนของผู้สอนทุกท่าน…

โครงการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT and AI ระยะ 2

การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล …..