การ​เนรมิต​สร้าง​โลก

เด็กคนหนึ่งถามพระสันตะปาปาฟรังซิสว่า “ก่อนที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์ทรงทำอะไร??” พระองค์ทรงบอกว่านี่เป็นคำถามที่ยากมาก แต่ทรงตอบเด็กคนนั้นไปว่า… “ก่อนที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างโลก พระองค์ทรงมี ทรงเป็น และทรงรัก โลกจึงถือกำเนิดขึ้น…”

เกมคุณธรรม+ความรู้ | เทศกาลฮาโลวีน

เทศกาลฮาโลวีน เทศกาลที่มีมากกว่าคำว่า “ผี” แต่มีดีที่ “คุณธรรม” ในการให้ และแบ่งปัน รวมถึงความกตัญญูต่อบรรดาญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว…ยังเตือนให้เราทุกคนดำรงตนอยู่ใน “ความไม่ประมาท” ของชีวิต