บอร์ด พระเป็นเจ้า…กำลังเสด็จมา

ภายนอกที่ดูสวยงาม นั่นก็คงเป็นเพียงเครื่องหมายภายนอก แต่ภายในใจจิตใจต่างหากที่จำเป็นยิ่งกว่าที่จะต้องตกแต่งด้วยคุณค่าแห่งความดี เพื่อรอคอยการเสด็จลงมาบังเกิดของ “พระเป็นเจ้า” …

ความในใจ…จากใจทีม “Youth Forward”

2 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ ปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ในระดับอาเซียน กับการเปิดใจและเรื่องราวของแรงบันดาลใจ และที่มาของความสำเร็จในวันนี้…