การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ EF ให้เด็กปฐมวัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 – โดย นานมีบุ๊คส์

นานมีบุ๊คส์ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าศพด. คุณครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม Online ฟรี … โดยวิทยากร รศ.ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์(ประสาทวิทยา) จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)