การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ EF ให้เด็กปฐมวัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 – โดย นานมีบุ๊คส์

นานมีบุ๊คส์ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าศพด. คุณครูระดับปฐมวัยเข้าร่วมอบรม Online ฟรี … โดยวิทยากร รศ.ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์(ประสาทวิทยา) จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)

คลิปการสอน – นวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตภัณฑ์จากลูกประคำดีควาย

นวัตกรรมทางการศึกษา
ผลิตภัณฑ์จากลูกประคำดีควาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย คุณครูธมน สกุลมารีย์รักษ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ

“ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ” ในความหมายของประโยคนี้ ในความรู้สึก เราจะเห็นภาพใดบ้างในประโยคนี้ ภาพก็คือมีพระเจ้าอยู่ และมนุษย์ได้ขอให้พระองค์ได้พระเมตตา ขอพระกรุณาต่อพวกเขา ต่อตัวเรา และในตัวของต่อผู้อื่นด้วย….ไปติดตามท่ามือในประโยคนี้พร้อมกันเลยนะครับ…

นักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

นักบุญอักแนส เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสูงทั่วทั้งพระศาสนจักร ชื่อของท่านนักบุญปรากฏอยู่ใน “บทขอบพระคุณ” ในบูชามิสซา (The Canon of the Mass) เรารู้ความจริงแน่ๆ เกี่ยวกับชีวิตแสนสั้นของเธอน้อยมาก แต่จากความรู้น้อยนิดที่เกี่ยวกับเธอนั้น มีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ….

นักบวชกับพันธกิจในโรงเรียน

จากพระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ชื่อ  Consecrated persons And their mission in school | นักบวชกับพันธกิจในโรงเรียน  เพื่อร่วมเดินไปด้วยกัน ในพันธกิจที่มิใช่ของคณะใด คณะหนึ่ง หรือเพียงแต่นักบวชเท่านั้น แต่ยังเป็นของพวกเราทุกคน ในฐานะบุคลากรคาทอลิก ผู้ซึ่งมีจิตตารมณ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตของแต่ละคน และทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน “โรงเรียน” ด้วยเช่นกัน

ปรับ หลักสูตรการศึกษา เน้นพัฒนา สมรรถนะ 6 ด้าน

“ตรีนุช” ห่วงการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานการณ์โควิด 19 คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรฯ ชง กพฐ.ปรับแผนปฏิบัติการใหม่ ใช้เวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567 เพิ่มสมรรถนะเป็น 6 ด้าน แต่ใช้เวลาเรียนลดลง

คลิปการสอน – เรื่องงานและพลังงาน – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องงานและพลังงาน
 วิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว 22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย…. คุณครูบุญชัย พลเกิ้น
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิป – ประวัตินักบุญเปาโล

เรื่องราวของท่านนักบุญเปาโล มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ อยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวก โดยนักบุญลูกา เรื่องของท่านเริ่มถูกบันทึกตั้งการรู้เห็นถึงการตายเป็นมรณสักขีของนักบุญสเทเฟน …. ขอเชิญติดตามเรื่องราวการกลับใจ และเรื่องราวต่าง ๆ ของนักบุญเปาโล เพื่อให้แบบอย่างในการประกาศข่าวดี การมีชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานเป็นแบบอย่างแก่เรา…คริสตชนผู้ติดตาม “พระเยซูเจ้า”

เกม – เรื่องราวของนักบุญเปาโล

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจในวันที่ 25 มกราคมนี้ พวกเรามาลองทบทวน ความรู้เกี่ยวกับนักบุญเปาโลกันเถอะว่า พวกเรารู้จักท่านมากเพียงใด จากประวัติของท่านที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ … หนังสือกิจการอัครสาวก