เปิดรับสมัครอบรม – ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2

เปิดรับสมัครอบรม #ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 ครบทั้ง 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 60,000 คน เพื่อรองรับความต้องการครูทั่วประเทศ http://moemarket.moe.go.th “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 ตลาดนัดการเรียนรู้ที่เป็นของครูและเพื่อครูทุกคน ….

ความอ่อนโยนแห่ง ความรัก ของพระเจ้า (The tenderness of God’s love) ผ่านทางความเป็นบิดาของนักบุญโยเซฟ

ความอ่อนโยนแห่งความรักของพระเจ้า (The tenderness of God’s love) ในสมณลิขิตด้วยห้วยใจของบิดา (Patris Corde) ได้กล่าวว่า ความอ่อนที่ยิ่งใหญ่นี้เองเราสามารถสัมผัสได้ในความรักของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อตระหนักว่าบุคคลแรกที่ถ่ายทอดความเป็นจริงนี้ให้กับพระเยซูเจ้าคือ นักบุญโยเซฟ และเราจะสามารถเป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องนี้ในชีวิตของเราได้อย่างไร?….

อบรม “Effective Use of Technology to promote Learning for both Online and Face-to-Face Classrooms”

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Effective Use of Technology to promote Learning for both Online and Face-to-Face Classrooms” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom

คลิปการสอน – เรื่อง Adjective – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง Adjective

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย คุณครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

คลิปการสอน – เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูพัชรินทร์ ชาญณรงค์ และ คุณครูนางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร