ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”ในรูปแ บบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

จุดไฟแห่งความเชื่อให้ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง (Rekindle the flame of faith)

…พระวาจาของพระสดและใหม่อยู่เสมอ อยู่ในหัวใจผู้ที่เชื่อในพระองค์และนำพระวาจาไปปฏิบัติตาม จุดประกายความกระตือรือร้นที่ทำให้เราต้องทำอะไรบางอย่าง เปิดใจของเราสู่พระเจ้าและเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรา…

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมีความสุข: เพราะเด็ก ๆ จะต้องมีความสุข เดี๋ยวนี้!

ดังนั้น การ เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กมีความสุข คุณพ่อคุณแม่จึงต้องปล่อยให้ลูกได้เล่น เพราะการเล่น ไม่ใช่เพื่อเล่นสนุก แต่เพื่อสมองที่ดี เพราะสมองที่ดีเป็นพื้นฐานของการมี EF ที่ดี เพื่อให้เด็กๆ รู้จักควบคุมตัวเองและเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในอนาคต ส่วนที่เหลือก็คือการสร้างวินัยในการดูแลตัวเองกับลูก แล้วปล่อยให้ลูกเติบโตเป็น ‘เด็กธรรมดาที่มีความสุข’ เพื่อพาตัวเองไปสู่อนาคตในศตวรรษที่ 21…