“การเล่านิทาน” สื่ออนุบาลกระตุ้นพัฒนาการได้รอบด้าน

“นิทานเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตทั้งเด็ก และผู้ใหญ่เพราะนอกจากนิทาน จะช่วยให้เด็ก ๆ มีความสุขสนุกหรรษาแล้วยังเป็นโลกแห่งจินตนาการที่สมบูรณ์แบบที่คอยช่วยถักทอสายใยความรัก ความฝัน สานสัมพันธ์อันอบอุ่นความละมุนละไมในกลุ่มสมาชิกของครอบครัวอีกทั้งนิทานยังให้แง่คิดคติสอนใจและปรัชญาชีวิตอันล้ำลึกแก่เด็ก”…

Metaverse “โลกเสมือนจริง” โอกาส-ความท้าทายทางการเรียนรู้

มีคำถามว่า Metaverse นั้นจะเข้ามาช่วยทางด้านการศึกษาได้อย่างไร มีงานวิจัยทางการศึกษาหลายชิ้นที่ได้พัฒนา และนำ Metaverse มาใช้ในการเรียนการสอน การฝึกทักษะ และนำใช้แบบ hybrid ที่ผสมผสานทั้งในห้องเรียน ออนไลน์ ผ่านทางมือถือ และผนวกเข้ากับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ ความอยากรู้อยากเห็น การแสดงออกถึงตัวตน

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พุทธศักราช 2551)

ปรับ หลักสูตรการศึกษา เน้นพัฒนา สมรรถนะ 6 ด้าน

“ตรีนุช” ห่วงการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานการณ์โควิด 19 คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาหลักสูตรฯ ชง กพฐ.ปรับแผนปฏิบัติการใหม่ ใช้เวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2565-2567 เพิ่มสมรรถนะเป็น 6 ด้าน แต่ใช้เวลาเรียนลดลง

แด่คุณแม่ และบรรดาคุณแม่…ผู้เป็นแรงบันดาลใจ

เด็กน้อยวัย 10 ขวบผู้สร้างสรรผลงาน ที่แม้อาจะไม่เข้าตามบรรดาศิลปิน หรือสถาบันศิลปะระดับโลก แต่คุณค่า แรงบันดาลใจ และความหมายที่แฝงอยู่ในภาพ มีพลังมหาศาล….สร้างผลักดัน และส่งต่อความรัก และสายสัมพันธ์ใน “ครอบครัว” และ “ชุมชน” เพื่อสร้างสรรค์โลกให้งดงามยิ่งขึ้น…

หากอยากก้าวหน้าในการทำงาน จงหยุด 10 นิสัยต่อไปนี้

Want to Be Happy and Successful at Work? Stop Doing These 10 Things หากอยากก้าวหน้าในการทำงาน จงหยุด 10 นิสัยต่อไปนี้ …. 1. Stop waiting for permission. อย่ารออนุมัติ รอคำสั่ง แล้วค่อยทำ อะไรที่ดีต่อทีม ต่อองค์กร ต่อลูกค้า ก็อย่ารีรอที่จะทำไปได้เลย…

บันได 5 ขั้นสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต

ทุกชีวิตย่อมมีปัญหามากน้อย หนักเบา ที่แตกต่างกันออกไป แต่มี “บันได 5 ขั้น” ที่เราจะสามารถนำเราข้ามผ่านปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ และเป็นระบบที่จะช่วยให้เราจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้….

การเล่นมือถือนานเกินไปสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

การศึกษาล่าสุดพบว่า วัยรุ่นที่ใช้เวลากับการทำกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีหรือมือถือ จะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่ากลุ่มที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอทีวีหรือมือถืออย่างมีนัยสำคัญ….

6 วิธี เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนรักการอ่าน

เมื่อการอ่านในสาระประโยชน์ คือการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง และเป็นการต่อยอดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ทำอย่างไร เพื่อปรับให้ตนเองเป็นผู้ที่รักการอ่าน…

ปลูกฝังลูก ให้รักการอ่าน

การอ่านคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ … เมื่อพวกเขารักที่จะอ่าน และสามารถที่จะอ่านได้ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวของเราเอง ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเขา…