ข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษาคืออะไร

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2019 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสนอ “คำเชิญให้เสวนาว่าเราควรกำหนดอนาคตให้แก่โลกของเราอย่างไร และความจำเป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษของทุกคน …