วันพ่อแห่งชาติ : 4 ธันวาคม 2566 ​การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงโดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2566
การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำและสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยรักษาระบบนิเวศโลกให้มีเสถียรภาพและเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้นหากความหลากหลาย ทางชีวภาพลดลงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย….

YOUTH’ SPACE | LOVE IN ACTION – BE ALL TO ALL | แยกถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก

รายละเอียดในคลิปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การแยกขยะตามประเภท ในถังขยะแต่ละสี ที่ได้แบ่งเอาไว้เพื่อใส่ขยะในแต่ละประเภทนั้น …
ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้นำเสนอถึงประโยชน์ที่ได้รับ และโทษที่อาจจะเกิดขึ้น หาก “แยกขยะ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินชีวิต เพื่อผู้อื่น เพื่อส่งต่อความรัก ความรู้ และความดี …

“Sea Kites” เทคโนโลยี “ว่าวใต้น้ำ” ที่สร้างขึ้นเพื่อดึงพลังงานจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

ด้วยความพยายามในการหาพลังงานทดแทน เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานจากแสงอาทิตย์ และลม อาจจะไม่ตอบโจทย์ สำหรับหมู่เกาะที่อยู่ห่างใกล้ที่ไม่มีลมในบางช่วงของปี และแสงอาทิตย์ที่มีเพียงไม่กี่ชั่วโมง ต่อวัน….ว่าวใต้น้ำจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

7 วิธีช่วยสอนให้เด็ก ๆ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ปลูกฝังวิธีอนุรักษณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กในวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสของพวกเขาในวันหน้า … เด็กๆ อาจจะยังเล็กและทำอะไรไม่ได้มาก แต่การปลูกฝังเด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็กนี่แหละ จะเป็นการสร้างทรัพยากรที่มีค่า…

9 วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแบบง่าย ๆ ที่คุณเองก็ทำได้

ธรรมชาติคือแหล่งกำเนิดและเป็นที่พึ่งพิงของทุกชีวิตบนโลก และทรัพยากรธรรมชาติก็เปรียบเป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษย์ แต่ยิ่งเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าไร ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น …

คุณ Take Care โลก …. โลก ก็ Take Care คุณ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะจากหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย วันนี้เรามีวิธีการคัดแยก และทิ้งหน้ากากอนามัย รวมทั้งเครื่องตรวจโควิดด้วยตัวเอง อย่างถูกวิธีมาฝากครับ….

โลกแบบใดที่เราต้องการรักษาไว้…สำหรับเด็ก ๆ และคนรุ่นต่อไป

Lauato Si’ พระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

S’Cool Bus – รถจักรยานโดยสารประจำทาง

Amaury Piquiot ผู้ก่อตั้ง S’Cool Bus ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้กล่าวว่า “ผมอยากให้เด็ก ๆ มีความสุขเมื่อไปโรงเรียน”