โลกต้องการคำมั่นสัญญาเพื่อการศึกษาใหม่ (World needs a new education pact)

…บรรดานักการศึกษารู้ดีว่า การเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มต้นจากจิตสำนึก ในฐานะนักการศึกษา คุณทราบดีอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเริ่มต้นจากมโนธรรม มิฉะนั้นมันจะเป็นเพียงส่วนหน้าที่ผิวเผินเท่านั้น และพวกคุณรู้ดีว่า พวกคุณไม่สามารถทำงานนี้ได้โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันใน “พันธมิตรทางการศึกษา” ซึ่งรวมถึงครอบครัว ชุมชน และกลุ่มพระศาสนจักรต่าง ๆ…

Better Health Better Life – EP.26 เลี้ยงลูกอย่างไรให้สูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัย

สถิติการเจริญเติบโต และสถิติพัฒนาการเด็กไทย การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดย สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ PODCAST ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ด้านสุขภาพ จาก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ