รู้หรือไม่ … ประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) จากคลื่นสมองได้

ขอเชิญข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Types) จากคลื่นสมอง ด้วยเครื่องมือ MBTI” วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 – 17.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ ลงทะเบียนได้ที่…

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย…

โลกต้องการคำมั่นสัญญาเพื่อการศึกษาใหม่ (World needs a new education pact)

…บรรดานักการศึกษารู้ดีว่า การเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มต้นจากจิตสำนึก ในฐานะนักการศึกษา คุณทราบดีอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเริ่มต้นจากมโนธรรม มิฉะนั้นมันจะเป็นเพียงส่วนหน้าที่ผิวเผินเท่านั้น และพวกคุณรู้ดีว่า พวกคุณไม่สามารถทำงานนี้ได้โดยลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันใน “พันธมิตรทางการศึกษา” ซึ่งรวมถึงครอบครัว ชุมชน และกลุ่มพระศาสนจักรต่าง ๆ…

Better Health Better Life – EP.26 เลี้ยงลูกอย่างไรให้สูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัย

สถิติการเจริญเติบโต และสถิติพัฒนาการเด็กไทย การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดย สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ PODCAST ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ด้านสุขภาพ จาก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพ

อบรม-สัมมนา | NLP โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ (Up skill/ Reskill) บุคคลวัยทำงาน งบประมาณ 2565 ขยายเวลารับสมัคร รหัสโครงการ28:การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NLP) กลยุทธ์การโค้ชและการปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมอง”

การเป็นครูคือการดำเนินชีวิตตามพันธกิจที่ได้รับ (To be a teacher is to live a mission)

… “เราไม่ได้สอนในสิ่งที่รู้ แต่สิ่งที่เราเป็น” เราถ่ายทอดไปยังผู้อื่นในสิ่งที่อยู่ภายในของเรา การเติมเต็มความรู้ให้กับผู้อื่นอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ การให้การศึกษาคือการถ่ายทอดชีวิต การเป็นครูคือการดำเนินชีวิตตามพันธกิจที่ได้รับ….

Better Health Better Life – EP.25 อุบัติเหตุในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ

Better Health Better Life – EP.25 อุบัติเหตุในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ… อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่พบบ่อยในเด็กทั่วโลก การเกิดอุบัติเหตุในเด็กเป็นปัญหา สำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตของเด็กซึ่งถือว่า เป็นทรัพยากรที่สำคัญ…