ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

คำว่า “การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า” สำหรับท่ามือ ประกอบด้วย 2 ท่าทาง
– พระเยซูเจ้า
– การกลับคืนพระชนมชีพ
สุขสันต์วันสมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าแด่ทุกท่านครับ

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระนาม

“พระนาม” หรือ คำว่า “ชื่อ” หรือ “นามของพระเจ้า” … ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้โพสต์ลงไว้ผ่านทางช่องนี้ ในคำว่า “พระบิดา พระบุตร และพระจิต” โดยทุกท่านสามารถนำคำทั้งหมดที่คุณพ่อสอน มาทำเป็นประโยค “สำคัญมหากางเขน” ….

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระจิต

คำว่า “พระจิตเจ้า” สำหรับภาษามือ จะมีท่าทางที่แสดงถึง “ร่างกาย” ที่ “ตายแล้ว” และ “จิตวิญญาณ” ออกจากร่าง แต่เมื่อเป็นพระจิตเจ้า จะเพิ่มท่าทางที่แสดงให้เห็น “ความสะอาดบริสุทธิ์” และพระองค์คือพระเจ้า ตำแหน่งมือจึงยกขึ้นสูง …. สำหรับคนปกตินั้น อาจมีคำมากมายที่จะกล่าวถึง “พระจิต” แต่สำหรับผู้ที่หูไม่ได้ยิน ท่าทาง ตำแหน่งมือ จะสามารถบ่งบอกถึงความหมายที่ลึกซึ้งที่สุด ที่จะกล่าวถึง “องค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์” ได้

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบุตร

คำว่า “พระบุตร” มาจากคำว่า “บุตรชาย” หรือ “ลูกชาย” โดยมีท่ามือของคำว่า “ผู้ชาย” + “ลูก” และเมื่อเป็น “พระบุตร” ตำแหน่งสายตา และตำแหน่งมือ จึงต้องมองขึ้นไปเบื้องบน นั่นคือความหมายของคำว่า “พระบุตรของพระเจ้า” หรือ “พระเยซูเจ้า” นั่นเอง

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบิดา

คำว่า “พระบิดา” เราจะเห็นภาพของผู้ชาย “บิดา” หรือ “พ่อ” คือผู้ชายที่ดีที่สุดของครอบครัวของเรา ในบ้านของเราที่อยู่ในโลกใบนี้…แต่สำหรับ “พระบิดา” คือ ผู้ชาย | ที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด | อยู่บนสวรรค์

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | องค์ประกอบของภาษามือ

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ

“ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ” ในความหมายของประโยคนี้ ในความรู้สึก เราจะเห็นภาพใดบ้างในประโยคนี้ ภาพก็คือมีพระเจ้าอยู่ และมนุษย์ได้ขอให้พระองค์ได้พระเมตตา ขอพระกรุณาต่อพวกเขา ต่อตัวเรา และในตัวของต่อผู้อื่นด้วย….ไปติดตามท่ามือในประโยคนี้พร้อมกันเลยนะครับ…

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระเยซู

คนที่หูไม่ได้ยิน เวลาที่จะมอบชื่อให้กับใครสักคน เขาจะสังเกตลักษณะหรือจุดเด่นบนใบหน้า หรือตามร่างกายของคู่สนทนานั้น แล้วก็ให้ชื่อภาษามือกับคนคนนั้น พวกเขาจึงให้ชื่อภาษามือแด่พระเยซูเจ้า…..

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | CODA

เริ่มต้นบทเรียนแรก กับคำว่า CODA ซึ่งเป็นตัวย่อ มาจากวลีที่ว่า “child of deaf adult(s),” …. ซึ่งคำนี้ เป็นชื่อภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ที่บอกเล่าเรื่องราวความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวของคนหูหนวก ที่ลูกสาวเป็นผู้ที่ได้ยินปกติ ….