ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | ความรัก

ความรัก ความรักเป็นคุณธรรมอันดับแรก และเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดในคุณธรรมทางเทววิทยา คือความเชื่อความไว้ใจ และความรัก ซึ่งมีคุณลักษณะหลายประการ ดังที่นักบุญเปาโลได้เขียนอธิบายไว้ ในจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อที่ 13….

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงช่วยเหลือ

ประกอบด้วย ท่าทาง 2 ท่า คือ คำว่า “พระเจ้า” และคำว่า “ช่วยเหลือ” แต่ด้วยคำว่าพระเจ้านั้น ตำแหน่งอยู่ข้างบน และถ้าจะพูดว่า พระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณ เพิ่มคำว่า “คุณ” เข้าไป หรือคำว่า “ท่านทั้งหลาย” ก็เพียงเสริม ท่าทางของคำต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไป … ลองทำไปพร้อม ๆ กันนะครับ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา

คำว่า “พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา” มีสัญลักษณ์ภาษามือ เป็น 3 คำดังนี้ :
1. พระเจ้า 2. พระทัย 3. เมตตา ท่าทางที่แสดงออก เพียงแค่ 3 ท่าเท่านั้น แต่บงบอกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สำหรับเราแต่ละคนได้มากมาย ที่นำมาซึ่งความยินดีภายในจิตใจของเรา …

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

คำว่า “การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า” สำหรับท่ามือ ประกอบด้วย 2 ท่าทาง
– พระเยซูเจ้า
– การกลับคืนพระชนมชีพ
สุขสันต์วันสมโภชการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าแด่ทุกท่านครับ

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระนาม

“พระนาม” หรือ คำว่า “ชื่อ” หรือ “นามของพระเจ้า” … ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้โพสต์ลงไว้ผ่านทางช่องนี้ ในคำว่า “พระบิดา พระบุตร และพระจิต” โดยทุกท่านสามารถนำคำทั้งหมดที่คุณพ่อสอน มาทำเป็นประโยค “สำคัญมหากางเขน” ….

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระจิต

คำว่า “พระจิตเจ้า” สำหรับภาษามือ จะมีท่าทางที่แสดงถึง “ร่างกาย” ที่ “ตายแล้ว” และ “จิตวิญญาณ” ออกจากร่าง แต่เมื่อเป็นพระจิตเจ้า จะเพิ่มท่าทางที่แสดงให้เห็น “ความสะอาดบริสุทธิ์” และพระองค์คือพระเจ้า ตำแหน่งมือจึงยกขึ้นสูง …. สำหรับคนปกตินั้น อาจมีคำมากมายที่จะกล่าวถึง “พระจิต” แต่สำหรับผู้ที่หูไม่ได้ยิน ท่าทาง ตำแหน่งมือ จะสามารถบ่งบอกถึงความหมายที่ลึกซึ้งที่สุด ที่จะกล่าวถึง “องค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์” ได้

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบุตร

คำว่า “พระบุตร” มาจากคำว่า “บุตรชาย” หรือ “ลูกชาย” โดยมีท่ามือของคำว่า “ผู้ชาย” + “ลูก” และเมื่อเป็น “พระบุตร” ตำแหน่งสายตา และตำแหน่งมือ จึงต้องมองขึ้นไปเบื้องบน นั่นคือความหมายของคำว่า “พระบุตรของพระเจ้า” หรือ “พระเยซูเจ้า” นั่นเอง

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบิดา

คำว่า “พระบิดา” เราจะเห็นภาพของผู้ชาย “บิดา” หรือ “พ่อ” คือผู้ชายที่ดีที่สุดของครอบครัวของเรา ในบ้านของเราที่อยู่ในโลกใบนี้…แต่สำหรับ “พระบิดา” คือ ผู้ชาย | ที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด | อยู่บนสวรรค์

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | องค์ประกอบของภาษามือ

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)