มาพับกระดาษ…ประดับต้นคริสต์มาสกันเถอะ

และหากใครยังไม่มีไอเดียสำหรับแต่งต้นคริสต์มาส มุมต่าง ๆ และบ้าน ขอเชิญชวนทุกท่านมาลองพับกระดาษ หรือหากจะนำไปใช้สำหรับสอนเด็ก ๆ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจสำหรับพวกเขาในโอกาสนี้ไปด้วยกัน หรือแทนที่จะมอบการ์ด ก็เขียนคำอวยพรซ่อนไว้ในดวงดาว ซานตาคลอส และเทวดาน้อย…

คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร?

เมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาส เราจะได้ยินเสียงเพลง Joy to the World หรือเพลง Silent Night Holy Night ซึ่งบรรยายถึงความสุข ความยินดี และความสงบเงียบของคืนบริสุทธิ์ที่องค์พระกุมารเยซูเสด็จมาประสูติ แต่คริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร…

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำสันติสุข

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งสันติสุข ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่” ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงแห่งชีวิต

วจนพิธีกรรม สมโภชพระคริสตสมภพ

พระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เป็นความหมายของคริสต์มาสที่เราเฉลิมฉลองกันทุกปี การมาร่วมกันในโอกาสนี้จึงเป็นการนำพระพร ความสุข ความยินดี ของพระเยซูกุมาร มาแบ่งปันกัน…

สื่อคำสอน เรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์มาส

เกมสนุก ๆ เกี่ยวกับ การประสูติของพระเยซูเจ้า จาก แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลองเล่นกันดูนะ…ทบทวนความรู้ และเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการประสูตขององค์พระผู้ไถ่ไปด้วยกัน….

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำความชื่นชมยินดี

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งความชื่นชมยินดี ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่” ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงแห่งชีวิต

บอร์ด พระเป็นเจ้า…กำลังเสด็จมา

ภายนอกที่ดูสวยงาม นั่นก็คงเป็นเพียงเครื่องหมายภายนอก แต่ภายในใจจิตใจต่างหากที่จำเป็นยิ่งกว่าที่จะต้องตกแต่งด้วยคุณค่าแห่งความดี เพื่อรอคอยการเสด็จลงมาบังเกิดของ “พระเป็นเจ้า” …

บอร์ด ปีพิธีกรรม

พระศาสนจักรได้กำหนดช่วงเวลาต่าง ๆ ในตลอด “ปีพิธีกรรม” ที่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับชีวิตคริสตชน ที่จะนำเราทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งความรอดที่มี “พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง” ของชีวิต …

บอร์ด หนึ่งปีกับพระเยซู

ในตลอด “ปีพิธีกรรม” ที่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับชีวิตคริสตชน ที่จะนำเราทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งความรอดที่มี “พระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง” ของชีวิต …

บอร์ด ตามดาวข่าวดี

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเดินทางไปพร้อมกับ “โหราจารย์ทั้ง 3” เพื่อติดตาม “แสงดาวแห่งเบธเลเฮม” ที่จะนำพวกท่านไปพบกับ “แสงสว่างแห่งชีวิตนิรันดร์” บนเส้นทาง 4 สัปดาห์ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า