การบูรณาการศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล และศาสตร์ชุมชน

พระองค์ท่านเริ่มโครงการต่าง ๆ จากในบ้านท่านก่อน คือในวัง แล้วตามด้วยข้าราชบริพาร ท่านให้เข้าฝึกอบรม ทำงานเป็นกลุ่ม ๆ ออกแบบโคกหนองนา ท่านรับสั่งกับข้าราชบริพารว่า “อย่าใกล้เกลือกินด่าง”…

The best kindergarten you’ve ever seen | Takaharu Tezuka

โรงเรียนอนุบาลที่มิใช่เป็นเพียงตึกสี่เหลี่ยม และการเรียนรู้มิได้มีเพียงในห้องเรียนเท่านั้น แต่ทุกพื้นที่ใช้สอย ได้เพิ่มและพัฒนาศักยภาพเด็ก ๆ ให้เป็น “เด็กอย่างแท้จริง”….

เปิดเทอม…ปรับห้องเรียนใหม่ให้ได้ “สมรรถนะ”

เปิดเทอมนี้อยากชวนครูมายกระดับความเข้มข้นของห้องเรียน เปลี่ยนบรรยากาศและรูปแบบการเรียนการสอนที่ท้าทายให้ผู้เรียนได้แสดงบนเวทีอย่างเต็มที่ เพื่อให้การสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะเกิดขึ้นได้จริง…

สรุป คลื่นนวัตกรรมในแต่ละช่วงเวลา

คลื่นนวัตกรรม เริ่มถาโถมเข้าใส่โลก ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1785 ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ความคิดของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์ยังคงไม่หยุดนิ่ง…

สู่ยุค “Meta” Universe

“Hello, Meta” คือคำทักทายคำแรกใน twitter ของมาร์ค หลังจากประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัท “Facebook” ให้กลายเป็น “Meta” อย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้

5 สิ่งนี้กระตุ้นสมรรถนะผู้เรียนได้จริง

คุณครูมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสมรรถนะ 5 เทคนิคนี้จะทำให้เห็นว่า ผู้สนับสนุนที่ดีต้องทำอย่างไรให้ผู้เรียนค้นพบสมรรถนะได้จริง!

ย่อยวิทย์ให้ง่ายและสนุก กับ ดร. ข้าว

หลายคนมองว่า เรื่องวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่อง “น่าเบื่อ หนัก ยากเกินจะเข้าใจ” แต่ต่างจากเขาคนนี้ “ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์” นักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ไฟแรง…

E-Book คู่มือ Global Compact on Education-Vademecum

ข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษาคืออะไร
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2019 พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสนอ “คำเชิญให้เสวนาว่าเราควรกำหนดอนาคตให้แก่โลกของเราอย่างไร และ ความจำป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษของทุกคน….