6 วิธี เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนรักการอ่าน

เมื่อการอ่านในสาระประโยชน์ คือการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง และเป็นการต่อยอดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ทำอย่างไร เพื่อปรับให้ตนเองเป็นผู้ที่รักการอ่าน…

ปลูกฝังลูก ให้รักการอ่าน

การอ่านคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ … เมื่อพวกเขารักที่จะอ่าน และสามารถที่จะอ่านได้ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวของเราเอง ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเขา…

การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม

มีคำที่ว่า “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานชีวิตคือการศึกษา” การศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราได้รู้ดี รู้ชั่ว หรือรู้ถูก รู้ผิด รู้แยกแยะและทำให้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าเป็นการศึกษาที่ปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้คู่คุณธรรม….

10 กูรูจักรวาล ชี้ Metaverse เทคโนโลยีสุดล้ำ กำลังจะเปลี่ยนโลกทุกมิติ

เทคโนโลยี Metaverse สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสันติภาพและแก้ปัญหาสังคม….และจากโลก Metaverse นี้จะช่วยให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงปัญหาข้อขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำและอคติที่ผู้คนในประเทศเหล่านั้นกำลังเผชิญอยู่ ทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น

ยุค 5G ใครก็เป็นสื่อได้ แต่เป็นสื่อคุณภาพ ต้องคำนึงถึงจริยธรรม-ผู้เสพสื่อ

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร สิ่งที่จะทำให้สื่อมีคุณภาพ และทำให้คนผลิตอยากผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม คือ ต้องมีจริยธรรมสื่อ ซึ่งสื่อมีความเกี่ยวข้องกับทุกคนอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องของการสื่อสาร ตราบใดที่ทุกคนยังพูด ยังสื่อสารอยู่ ….

8 ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยนแปลง สำหรับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยน

ถึงจะกระท่อนกระแท่น หนักบ้าง เบาบ้าง แต่ในที่สุดเราก็ผ่านเข้ามาถึงเดือนสุดท้ายของปี 2021 และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 2022 กันแล้ว ซึ่งหนึ่งในประเด็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญคล้ายๆ กันในขวบปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ ‘การทำงาน’ และการปรับตัว…

ตามดาวข่าวดี…ดาวอิมมานูเอล

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในค่ำคืนแห่งการบังเกิดขององค์พระผู้ไถ่…ดาวนำเรามายังสถานที่บังเกิดของพระองค์ มิใช่ในรางหญ้า หรือถ้ำเลี้ยงสัตว์ แต่ดาวนั้นมาหยุดลงตรงหัวใจของเรา ให้พระองค์บังเกิดในใจเรา ในชีวิตของเรา….

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พาราโบลา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูสุขุมาลย์ แสงดี

คลิปการสอน – วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Weird Animals ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Weird Animals
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูรุ่งอรุณ  ตั้งจิตเพียรดี

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูวันวิสาข์ ทองเพ็ชร