คลิปการสอน – การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
เรื่อง หนูน้อยนักคิด สร้างสรรค์ผลงาน
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

โดย คุณครูอารีย์ ลึแฮ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | CODA

เริ่มต้นบทเรียนแรก กับคำว่า CODA ซึ่งเป็นตัวย่อ มาจากวลีที่ว่า “child of deaf adult(s),” …. ซึ่งคำนี้ เป็นชื่อภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ที่บอกเล่าเรื่องราวความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวของคนหูหนวก ที่ลูกสาวเป็นผู้ที่ได้ยินปกติ ….

ภาษามือ กับอีกหนึ่งภาษาที่ทำให้ “หัวใจไม่ไร้เสียง”

การสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือการได้บอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารออกไป สำหรับผู้ที่ได้ยินก็คงจะมีภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกที่สามารถฟังและเข้าใจ หากคุณรู้จักภาษานั้น แต่สำหรับผู้ที่ไม่อาจได้ยิน พวกเขามีการสื่อสารอย่างไร….

คลิปการสอน – การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลังโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แผนที่ 1 กิจกรรมผักไร้สาร
เล่นแบบร่วมมือ / ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) เวลา 30 นาที

โดย คุณครูณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล สมุทรปราการ

6 วิธี เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนรักการอ่าน

เมื่อการอ่านในสาระประโยชน์ คือการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง และเป็นการต่อยอดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ทำอย่างไร เพื่อปรับให้ตนเองเป็นผู้ที่รักการอ่าน…

ปลูกฝังลูก ให้รักการอ่าน

การอ่านคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ … เมื่อพวกเขารักที่จะอ่าน และสามารถที่จะอ่านได้ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวของเราเอง ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเขา…

การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม

มีคำที่ว่า “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานชีวิตคือการศึกษา” การศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราได้รู้ดี รู้ชั่ว หรือรู้ถูก รู้ผิด รู้แยกแยะและทำให้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าเป็นการศึกษาที่ปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้คู่คุณธรรม….

10 กูรูจักรวาล ชี้ Metaverse เทคโนโลยีสุดล้ำ กำลังจะเปลี่ยนโลกทุกมิติ

เทคโนโลยี Metaverse สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสันติภาพและแก้ปัญหาสังคม….และจากโลก Metaverse นี้จะช่วยให้ผู้คนตระหนักรู้ถึงปัญหาข้อขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำและอคติที่ผู้คนในประเทศเหล่านั้นกำลังเผชิญอยู่ ทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น

ยุค 5G ใครก็เป็นสื่อได้ แต่เป็นสื่อคุณภาพ ต้องคำนึงถึงจริยธรรม-ผู้เสพสื่อ

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร สิ่งที่จะทำให้สื่อมีคุณภาพ และทำให้คนผลิตอยากผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม คือ ต้องมีจริยธรรมสื่อ ซึ่งสื่อมีความเกี่ยวข้องกับทุกคนอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องของการสื่อสาร ตราบใดที่ทุกคนยังพูด ยังสื่อสารอยู่ ….