คลิปการสอน | เรื่อง การตกแบบเสรี – วิชาฟิสิกส์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง การตกแบบเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30201

โดย คุณครูอรนงค์ สัญญาลักษ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาเซนต์ปอลฯ ที่ก้าวเดินไปด้วยกัน” – เซอร์มารีอา โปลีน ชูวิรัช

การบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาเซนต์ปอลฯ ที่ก้าวเดินไปด้วยกัน” บรรยายโดย เซอร์มารีอา โปลีน ชูวิรัช เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2022

เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน” – OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3

สรุป LIVE ถ่ายทอดสด OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน” ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ Youtube “สภาวะการศึกษาไทย สกศ.” โดย Facebook “OEC News สภาการศึกษา” ร่วมแชร์การ LIVE
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

การศึกษาเป็นความหวังของโลก บรรยายพิเศษโดย บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม

ก้าวเดินไปด้วยกัน…เพื่อให้ความหวังในทุกสิ่งเป็นจริง… เพื่อให้ทุกสิ่ง และความหวังทั้งหมดเป็นจริงให้ได้ กับความหวังของโลก ความหวังของสมเด็จพระสันตะปาปา เราต้องเดินตามเจตนารมณ์ของ SYNOD เราผู้ซึ่งเป็นคณะนักบวช โรงเรียนสังฆมณฑล โรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก ทุกคนทุกส่วนต้องร่วมมือกัน “ก้าวเดินไปด้วยกัน” เพื่อทำให้ความหวังทั้งหมดเป็นจริง…

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงช่วยเหลือ

ประกอบด้วย ท่าทาง 2 ท่า คือ คำว่า “พระเจ้า” และคำว่า “ช่วยเหลือ” แต่ด้วยคำว่าพระเจ้านั้น ตำแหน่งอยู่ข้างบน และถ้าจะพูดว่า พระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณ เพิ่มคำว่า “คุณ” เข้าไป หรือคำว่า “ท่านทั้งหลาย” ก็เพียงเสริม ท่าทางของคำต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไป … ลองทำไปพร้อม ๆ กันนะครับ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา

คำว่า “พระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตา” มีสัญลักษณ์ภาษามือ เป็น 3 คำดังนี้ :
1. พระเจ้า 2. พระทัย 3. เมตตา ท่าทางที่แสดงออก เพียงแค่ 3 ท่าเท่านั้น แต่บงบอกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สำหรับเราแต่ละคนได้มากมาย ที่นำมาซึ่งความยินดีภายในจิตใจของเรา …

Better Health Better Life – EP.31 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

Better Health Better Life | EP.31 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ถือเป็นหนึ่งในทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (soft skill) ที่สำคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว…. โดย ปาริฉัตร กิตติมาสกุล

คลิปการสอน | แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยฝนจ๋า เรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
หน่วยฝนจ๋า เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ชั้นอนุบาลปีที่ 2

โดย คุณครูสุทธิดา แป้นแก้ว
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิปการสอน | การจัดประสบการณ์โครงการกิจกรรมบูรณาการ SJN STREAMS INNOVATION

โครงการกิจกรรมบูรณาการ SJN STREAMS INNOVATION
เรื่อง สัตว์น้ำ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF)
ระดับปฐมวัย
โดยคุณครูจงกล แก้วมณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด OEC Forum 2022 ครั้งที่ 3 เรื่อง • การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรียนแค่ไหน • ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.