คลิปการสอน | การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน | สิ่งแวดล้อมศึกษา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | โดย คุณครูผกามาศ สุขเกษม | โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

คลิปการสอน | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย

นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | สีจากธรรมชาติ – สีแสนสวย |
ระดับการศึกษาปฐมวัย | โดย คุณครูศิรประภา มะเปี่ยม | โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

YOUTH’ SPACE | PERSONAL GROWTH

การพัฒนาตนเองที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง … และเติบโตจากสิ่งที่เป็นอยู่ จากนวนิยายเรื่อง “ศูนย์รับฝากความเสียใจ” เขียนโดย ซื่ออี นักเขียนชาวไต้หวัน

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบุตร

คำว่า “พระบุตร” มาจากคำว่า “บุตรชาย” หรือ “ลูกชาย” โดยมีท่ามือของคำว่า “ผู้ชาย” + “ลูก” และเมื่อเป็น “พระบุตร” ตำแหน่งสายตา และตำแหน่งมือ จึงต้องมองขึ้นไปเบื้องบน นั่นคือความหมายของคำว่า “พระบุตรของพระเจ้า” หรือ “พระเยซูเจ้า” นั่นเอง

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | พระบิดา

คำว่า “พระบิดา” เราจะเห็นภาพของผู้ชาย “บิดา” หรือ “พ่อ” คือผู้ชายที่ดีที่สุดของครอบครัวของเรา ในบ้านของเราที่อยู่ในโลกใบนี้…แต่สำหรับ “พระบิดา” คือ ผู้ชาย | ที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด | อยู่บนสวรรค์

คลิปการสอน | เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพแบบ 1 จุด – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การวาดภาพทัศนียภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย คุณครูปริญญา ประณิธาน
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

คลิปการสอน – เรื่อง Adjective – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง Adjective

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดย คุณครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี