คลิปการสอน – เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย คุณครูพัชรินทร์ ชาญณรงค์ และ คุณครูนางสาวชนนิกานต์ แสงทิพย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คลิปการสอน – เรื่อง Phrasal Verbs – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ Grammar in use : Phrasal Verbs ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ32102

โดย คุณครูวงศ์วสันต์ เชียดรัมย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปการสอน – ภาษาจีนแสนสนุก เรื่องสีในชีวิตประจำวัน – ชั้นปฐมวัยปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง สีในชีวิตประจำวัน
วิชาภาษาจีน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3
โดย คุณครูเบญจวรรณ  บุญชัง
โรงเรียนมารดานฤมล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิปการสอน – สนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้าจากจุดประจุทรงกลมและแผ่นโลหะ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง สนามไฟฟ้า (Electric Field)
วิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว32204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดย คุณครูชัยวุฒิ  สุขวัจนี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ

คลิปการสอน – เรื่องสัตว์เลี้ยง – ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

คลิปการสอน – เรื่องสัตว์เลี้ยง – ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย…คุณครูเจนจิรา ว่องไว
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

คลิปการสอน – โครงการรักการอ่าน ชั้นอนุบาล

โครงการรักการอ่าน ชั้นอนุบาล
โดย คุณครูนันท์มนัส แขกรัมย์
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อไข่ดาว | องค์ประกอบของภาษามือ

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด

โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ 25 มกราคม ค.ศ. 2022 ขอนำเอาประโยคจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี มาแบ่งปันพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ…. กับประโยคที่ว่า “จง​ชื่นชม​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุกเวลา​เถิด” (ฟป 4:4)

คลิปการสอน – นวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตภัณฑ์จากลูกประคำดีควาย

นวัตกรรมทางการศึกษา
ผลิตภัณฑ์จากลูกประคำดีควาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย คุณครูธมน สกุลมารีย์รักษ์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาษามือวันละนิด กับชีวิตคริสตชน โดย คุณพ่อไข่ดาว | ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ

“ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ” ในความหมายของประโยคนี้ ในความรู้สึก เราจะเห็นภาพใดบ้างในประโยคนี้ ภาพก็คือมีพระเจ้าอยู่ และมนุษย์ได้ขอให้พระองค์ได้พระเมตตา ขอพระกรุณาต่อพวกเขา ต่อตัวเรา และในตัวของต่อผู้อื่นด้วย….ไปติดตามท่ามือในประโยคนี้พร้อมกันเลยนะครับ…