คลิปการสอน – วิชาภาษาไทย เรื่องจากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องจากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูณิชารัศม์ ฉัตรอัศรารุจน์

มาพับกระดาษ…ประดับต้นคริสต์มาสกันเถอะ

และหากใครยังไม่มีไอเดียสำหรับแต่งต้นคริสต์มาส มุมต่าง ๆ และบ้าน ขอเชิญชวนทุกท่านมาลองพับกระดาษ หรือหากจะนำไปใช้สำหรับสอนเด็ก ๆ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจสำหรับพวกเขาในโอกาสนี้ไปด้วยกัน หรือแทนที่จะมอบการ์ด ก็เขียนคำอวยพรซ่อนไว้ในดวงดาว ซานตาคลอส และเทวดาน้อย…

คลิปการสอน – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ไก่“Chicken” ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ไก่ “Chicken”
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดย : คุณครูเมตตา สถาพรศิริกุล

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำสันติสุข

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งสันติสุข ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่” ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงแห่งชีวิต

ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ

ถ้าใครเคยดูคุณครูฮาร์ดคอร์ ตอนนี้ ไม่ใช่ ถ้าใครคิดว่าเด็กอนุบาลในญี่ปุ่นไม่ต้องเรียนเขียนอ่าน ที่โรงเรียนนี้ไม่เหมือน ที่นี่สอนเด็กให้เป็นอัจฉริยะ ในทางของตัวเอง จนมีโรงเรียนอีกเกือบ 400 แห่งที่ขอหลักสูตรไปใช้บ้าง คุณก็สอนลูกให้เป็นอัจฉริยะได้

แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19

ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนจากการนั่งเรียนในห้องเรียนไปเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจึงต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

วจนพิธีกรรม สมโภชพระคริสตสมภพ

พระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เป็นความหมายของคริสต์มาสที่เราเฉลิมฉลองกันทุกปี การมาร่วมกันในโอกาสนี้จึงเป็นการนำพระพร ความสุข ความยินดี ของพระเยซูกุมาร มาแบ่งปันกัน…

สื่อคำสอน เรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์มาส

เกมสนุก ๆ เกี่ยวกับ การประสูติของพระเยซูเจ้า จาก แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลองเล่นกันดูนะ…ทบทวนความรู้ และเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการประสูตขององค์พระผู้ไถ่ไปด้วยกัน….

คลิปการสอน – การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์

การเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่ง ที่เด็กๆ อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เด็กๆ ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง …

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำความชื่นชมยินดี

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งความชื่นชมยินดี ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่” ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงแห่งชีวิต