8 ขั้นตอนสร้างการเปลี่ยนแปลง สำหรับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยน

ถึงจะกระท่อนกระแท่น หนักบ้าง เบาบ้าง แต่ในที่สุดเราก็ผ่านเข้ามาถึงเดือนสุดท้ายของปี 2021 และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 2022 กันแล้ว ซึ่งหนึ่งในประเด็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญคล้ายๆ กันในขวบปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ ‘การทำงาน’ และการปรับตัว…

ตามดาวข่าวดี…ดาวอิมมานูเอล

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในค่ำคืนแห่งการบังเกิดขององค์พระผู้ไถ่…ดาวนำเรามายังสถานที่บังเกิดของพระองค์ มิใช่ในรางหญ้า หรือถ้ำเลี้ยงสัตว์ แต่ดาวนั้นมาหยุดลงตรงหัวใจของเรา ให้พระองค์บังเกิดในใจเรา ในชีวิตของเรา….

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พาราโบลา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูสุขุมาลย์ แสงดี

คลิปการสอน – วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Weird Animals ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Weird Animals
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
โดย : คุณครูรุ่งอรุณ  ตั้งจิตเพียรดี

คลิปการสอน – วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูวันวิสาข์ ทองเพ็ชร

คลิปการสอน – วิชาภาษาไทย เรื่องจากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องจากผาแต้ม…สู่อียิปต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ลพบุรี
โดย : คุณครูณิชารัศม์ ฉัตรอัศรารุจน์

มาพับกระดาษ…ประดับต้นคริสต์มาสกันเถอะ

และหากใครยังไม่มีไอเดียสำหรับแต่งต้นคริสต์มาส มุมต่าง ๆ และบ้าน ขอเชิญชวนทุกท่านมาลองพับกระดาษ หรือหากจะนำไปใช้สำหรับสอนเด็ก ๆ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจสำหรับพวกเขาในโอกาสนี้ไปด้วยกัน หรือแทนที่จะมอบการ์ด ก็เขียนคำอวยพรซ่อนไว้ในดวงดาว ซานตาคลอส และเทวดาน้อย…

คลิปการสอน – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ไก่“Chicken” ชั้นอนุบาลปีที่ 1

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรื่อง ไก่ “Chicken”
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โดย : คุณครูเมตตา สถาพรศิริกุล

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ – ดาวข่าวดี นำสันติสุข

เพื่อเชิญชวนทุกท่านเตรียมต้อนรับองค์พระกุมารเยซู ในสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า กับการติดตามดวงดาวแห่งสันติสุข ที่จะนำเราไปพบกับ “องค์พระผู้ไถ่” ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงแห่งชีวิต

ดูให้รู้ : อนุบาลอัจฉริยะ

ถ้าใครเคยดูคุณครูฮาร์ดคอร์ ตอนนี้ ไม่ใช่ ถ้าใครคิดว่าเด็กอนุบาลในญี่ปุ่นไม่ต้องเรียนเขียนอ่าน ที่โรงเรียนนี้ไม่เหมือน ที่นี่สอนเด็กให้เป็นอัจฉริยะ ในทางของตัวเอง จนมีโรงเรียนอีกเกือบ 400 แห่งที่ขอหลักสูตรไปใช้บ้าง คุณก็สอนลูกให้เป็นอัจฉริยะได้